top of page

Samenwerking ROC Nijmegen en Bildung Nijmegen binnen burgerschaponderwijs met Erasmus+

Vanaf aankomende schooljaar zullen ROC Nijmegen en Bildung Nijmegen op het gebied van burgerschapsonderwijs binnen Erasmus+ een samenwerking aangaan.


De samenwerking tussen ROC Nijmegen en Bildung Nijmegen op het gebied van burgerschapsonderwijs is erop gericht om studenten een uitgebreid begrip te geven van hun rollen en verantwoordelijkheden als actieve leden van de samenleving. Door Bildung-principes in het curriculum te integreren, worden studenten aangemoedigd kritisch na te denken over maatschappelijke kwesties, een zinvolle dialoog aan te gaan en de nodige vaardigheden te ontwikkelen om een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.


Yavuz Goktas, voorzitter Bildung Nijmegen en Chaim van Rens, Projectmanager Burgerschappen ROC Nijmegen


Bovendien maakt het partnerschap met Erasmus+ internationale samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden mogelijk, waardoor studenten een wereldwijd perspectief op burgerschapsonderwijs kunnen krijgen. Via Erasmus+ projecten krijgen studenten de kans om deel te nemen aan studieprogramma's in het buitenland, trainingen en culturele uitwisselingen, waardoor een dieper begrip van burgerschap binnen een bredere Europese context wordt bevorderd.


Over het geheel genomen creëert de samenwerking tussen ROC Nijmegen, Bildung Nijmegen en Erasmus+ een dynamische en verrijkende onderwijservaring voor studenten, die hen uitrust met de kennis en vaardigheden om geïnformeerde, betrokken en verantwoordelijke burgers te worden in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is.


42 weergaven

Opmerkingen


bottom of page