top of page
85c0d81b-7cb4-4cdc-a67d-36a872155b7f.jpeg

Wat is Bildung Nijmegen?

Bildung Nijmegen is een platform voor het concreet omzetten van ideeën naar nieuwe leer- en persoonlijke groei omgevingen. Vanuit gemis of persoonlijke passie kunnen onderwerpen onderzocht worden op een eigen manier samen met studenten, docenten, kunstenaars maar ook met andere geïnteresseerden. Wanneer actuele onderwerpen zo in bijeenkomsten betrokken georganiseerd worden dat ze impact krijgen door onverwachte werkvormen of bijzondere samengebrachte perspectieven komt er een bildungsproces op gang bij, deelnemers, publiek en organisatoren. 

Onze visie is om een dynamische organisatie te creëren die Bildung en persoonsvorming van veel verschillende type mensen centraal stelt. Wij geloven dat ontwikkeling verder reikt dan het aanleren van feiten en vaardigheden; het Bildungsproces is een proces van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door non-formeel leren en autonoom ingezette kunst en cultuur te integreren in onze programmering, streven we ernaar om een breed scala aan leermogelijkheden te bieden die de creativiteit, expressie en reflectie van individuen bevordert.

Hier liggen grote kansen in het niet alleen maar ondergaan van het georganiseerde maar ook te leren hoe een eigen versie van een bildungsevent impact kan geven aan alle aanwezigen.

Voorbeelden van wat we in het verleden hebben georganiseerd zijn thema-avonden over klimaatverandering, vriendschap, liefde en de dood, digitale detox, toxische relaties en nog veel meer. Zie hiervoor onze pagina over experimenten en successen.

Waarom is Bildung Nijmegen nodig?

Het onderwijs leidt voornamelijk op voor een beroep, wij van Bildung hebben de mening dat er in de huidige ‘Zeitgeist’ behoeft is aan meer dan dat. 

  • Er is een groeiend aantal belangrijke kwesties zoals polarisatie, ethische- en morele vraagstukken en hoe je je tot dit soort kwesties verhoud die geadresseerd moeten worden. Wij willen hiervoor de tools aanrijken. Hoe bereiden we ons voor op een toekomst die onzeker is? 

  • Bildung geeft een zelfstandig perspectief op de volledige ontwikkeling van de mens als één geheel die zich stevig voorbereidt op het onverwachte. Hierdoor kan er met meer zelfvertrouwen kritisch gedacht en gehandeld worden als individu, binnen organisaties en in je omgeving.

  • Sociale, culturele of disciplinaire verschillen overbruggen is een steeds grotere uitdaging. Polarisatie groeit in de samenleving doordat mensen steeds meer in hun eigen bubbel blijven en moeite hebben richting te geven aan hun eigen leven. Om de grote vraagstukken te adresseren is er een andere blik nodig op samenleven, leren en werken.

  • Er is te weinig aandacht voor de verschillen tussen jongeren en ouderen met diverse achtergronden. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke drivers om een eenzijdig beeld van mensen en hun blik op de de wereld te verrijken. 

  • Aangezien AI, Chat GPT, algoritmes en robots met extreme snelheid steeds meer in algemeen gebruik raken is het een kwestie van tijd wanneer verschillende typen werk volledig gaat verdwijnen. Het unieke van de mens blijft op termijn als zijn enige selling point over. 

Bildung Nijmegen is opgericht om het onbespreekbare bespreekbaar te maken zodat dit ook vanuit het perspectief en behoefte van de nieuwe generatie kan worden besproken en er constructieve pilot experimenten kunnen worden aangegaan. 

e7dd1083-790e-41cf-ab82-30138f9cfd9b.jpeg
markt-bildung.jpg

Hoe gaat Bildung Nijmegen te werk?

Eigenlijk heeft iedereen die bij Bildung Nijmegen actief is, een passie voor het bijzondere van de mens. Dat betekent dat de aanpak bij Bildung Nijmegen er in eerste instantie om draait dat mensen zich gehoord en gezien voelen, dat luisteren belangrijker is dan praten en dat het anders zijn meer omarmd wordt dan het samen gelijkgestemd worden vanuit consensus. Het leren en gevormd worden wordt dan ook vanuit een totaal andere hoek benaderd. Bij ons kun je meer jezelf zijn op zoek naar antwoorden op vragen.

Het platform werkt projectmatig, waar, naar aanleiding van een bepaald onderwerp, pilots en de combinatie van werkvormen kunnen worden ontworpen. Dat kunnen individuen zijn die zich aangesloten hebben bij Bildung Nijmegen of organisaties die bij ons ondersteund kunnen worden in het realiseren van ideeën.

Binnen de betrokkenheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit (RU), ArtEZ en het ROC, willen we kunst- en cultuuraanbieders onverwachte podia bieden. Dit stelt hen in staat om nieuw publiek te bereiken en een waardevolle interactie aan te gaan met verschillende doelgroepen. Door deze samenwerkingen willen we tevens ethische en toegepaste filosofische impact genereren, waarbij we de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van allen die hieraan willen bijdragen welkom heten.

Onze organisatie streeft naar een omgeving waarin diversiteit, inclusiviteit en interdisciplinariteit worden omarmd. We willen een broedplaats zijn voor innovatieve benaderingen van persoonlijke groei, waarbij we de grenzen tussen disciplines en instellingen doorbreken zodat zowel individuen als collectieven zichzelf kunnen (her)ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Het bestuur zorgt voor de organisatorische continuïteit en zorgt samen met het kernteam voor de start of de facilitering van te ontwerpen bijeenkomsten vanuit het principe van Non-formal onderwijs, geïntegreerd met de artist-educator benadering. 

Regelmatig zijn er Bildung Borrels, hou de agenda daarom in de gaten. Deze avonden worden georganiseerd om elkaar informeel over alle ontwikkelingen bij te praten en elkaar te ontmoeten. 

bottom of page